Welcome

Forgot Password?
Donate

Donate

Recent Donations
boldface
€10.00 EUR
19th Mar
Ezrail
€10.00 EUR
19th Mar
boldface
€10.00 EUR
26th Jan
Alamirian
£10.00 GBP
18th Jan
Madmat
£40.00 GBP
2nd Jan
Next »
Online Members
ciger
Online now

boldface
16 minutes ago

Spagfoot
39 minutes ago

Boddymut
43 minutes ago

Acetylo
59 minutes ago
Online Guests: 12
TeamSpeak 3 Status
DayZ Server
Twitch
MrYiff Offline
Game: ArmA III
Pobinski Offline
Game: Call of Duty: Advanced Warfare
GeekByte Offline
Game: ARK: Survival Evolved
XSGamers Offline
Game: The Lord of the Rings Online
Test your signature
Forum » General » Area 51 - Test Zone
JurGrady 23rd Apr 2014
Signature test toppic.

You can take the code you want to put into your sig and post it here first if you want to see the effect.

Joined: 17th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 233
Likes 39JurGrady 23rd Apr 2014

Joined: 17th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 233
Likes 39Sunburn 23rd Apr 2014
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Ep, goka f'ee y'hah y-ya athg kn'a, nafllw'nafh syha'h ftaghu uh'e shagg. Naflsyha'h nnnsll'ha li'hee stell'bsna ch' orr'e athg naflnglui ftaghu, sgn'wahl y'hah ooboshu grah'n Dagonor k'yarnaknyth orr'e phlegeth Tsathoggua, R'lyeh Chaugnar Faugn uh'e ee naflwgah'n shogg fhtagn. Uaaah shtunggli gotha shagg lloig f'sgn'wahl kn'a throd ya s'uhn h'r'luh, ron gof'nn uh'e y-Tsathoggua Dagon shagg athg ee kn'a, orr'e ehye nilgh'ri ah grah'n uh'e geb Hastur ngy'hah. Nilgh'ri Azathoth gof'nn lloig nashogg grah'n uh'e sll'ha athg 'fhalma, hlirgh r'luhog Yoggoth ng'fhalma llll athg Hastur shugg hai ee, uh'e Hastur shagg lw'nafh ngluiog Azathoth goka Shub-Niggurath.

Also known as Cthulhu Lorem Ipsum


Vi veri veniversum vivus vici
Steam: Sunburn_Ri // PSN: Sunburn_Ri // Origin: Sunburn_Cro // SC: Sunburn_Ri


Joined: 23rd Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 115
Likes 19darkfireeye 24th Apr 2014
Well is now the end of the world near? How much time we have to defeat the great one  (actually don't know the English wording since I just know that in German)

but at least good to know that  before the end my signature is still working.


Star Citizen: Mara_Jade | Steam / Origin: darkfireeye | LOTRO: Maraldandor


Joined: 18th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 227
Likes 22Girrr 24th Apr 2014
QuoteWell is now the end of the world near? How much time we have to defeat the great one  (actually don't know the English wording since I just know that in German)

but at least good to know that  before the end my signature is still working.
Why would you want to d́e̡f͏èat̶  H̺̣̩͈̘i̞̬̞̯͕̘̲m̥̥͍̮̗͉?̸ T̛͏͔̩̮͇̣ḩ̥̙̟͍̠̪̘͙̰e̵̢̝̬̲̞̘ ̕҉̳̻̼̣͖̤̖͎P̵͉̰̤̣̠͉̙̜̹r͏̨̙͓̀i̡͎ę̺̪̬͚̥͕̣̻͡s͚̘̰̹̻t̤̫̺͜͞͝ ̷̶̰̪̳t̢̨̜̩̗̝͙̺̀o̶̧̼̬̟͙̲ ͖͕̥̣̙̀ṯ̙͉h̢̼͡e̲̲͢ ̛̲̙̼͕̕͠O̯̻̩͉u͍̜̥͇͔t̸̶͚̫̞̩̩̟͔̬e̸̗͇͇͖̠͙͎r̷̞͇̟̟̩͔̙͞ ̧̲̞͈͡͝G̛̜̖̪̼̰͕̲͔o̹͝d̛̯̤̤̖͔̕͜ͅs̖̫͓̜̩!҉̫͔ 
W̡͎͓̣̯͔̘͕̪̤͕͔͂̈̓̅ͯ̈ͣͩ͑͆̽͊ͥ̉ͫ͝ͅh̅ͣ͛̃̈̍̈́ͫͮͪ̔̆̊̋͊̇̀̓́͏̥͇͍̤̖̟̫̰̪̳̗̞̣̲̀͟͞͝e͙͉̥͇͙̣̺͇̘̼͉͙̜̥̻ͩͧͨ̈ͦ̆͗̀́ͭ̊͊̀͜n̠̖̞͖͚̲̞̼̙͖͖̰̣͎̘̳͎̺͊ͥ̾ͭ͋̆͗̕͢͜͞ ͨͯ̂̿̎̄̏̓͌͏̡̨̲̬̫̭͇́t͕̣̬̝̻̘̱͖̞̳͕̟̻ͭ̿̎ͩ͢͜͞͝ͅh̛͂̋͒̄̽̈ͤ͌͌́͌ͥ͋ͤ̓͊̌̇͢͏̨̥̬̙̝͔̪̪̘̣͍ͅe̷̴̛̖͉̜̝͎̝͍͎̱̟̗̰͔͖̺ͮ̽̑ͮ̓́̔ͧͪ̔̋̚ͅ ̶͓͉͓̞̻͉̘̘̆̄ͥŞ̛̘͓̳̬̩̺͓̻̼͕̇ͦͩ͋ͦ̉̊̇́̕͝ͅt̛͓̝̻̣͎̥͇̲͙̬̬̠͕̰̱̭ͦ̃ͧͣ̈͐̋ͬ̂͘a̓ͤ͛͆ͨͦ͒́̿ͥͮ̌̈́҉̡͔̥̲̥̼̣̤͖̖̠̺̲r̥̠̣̤̬͚̦̤͍̩̳̠̱̲ͮ̈́ͥͪ̾ͬ̈̍ͥ̾ͮ͒̎̍̃͋̀s̛͇̬͇͍̤͎͙͖̲͚͓̱̝̲̬͚͎̺̊̾͊͑ͥͩͩͣ̀̕͠ ̌̌͆̈̓͑͗ͭ̚͜҉̸̨͈͔̺̼̯̺͈̲̗̬̟̯̫̪̤͔̀a̴̬̼͉͎̣͎̠̭͍͈̦͓̼̓͂ͭͯ̌̎͆͒̌͆̈́̌ͯ̄̏͆̈́͘͡ͅȓ̨̞̠͚͈̩͚̺̤̦̦̲̖͚̑̇ͫ̋ͬͪ͒̿͝eͨ́͌͒͌̽̿̑ͤ̈́̄̉ͨ̚͏͍̮̠̲̜̞͓̞̦͈͈͘ͅ ̷̈́ͦͯ͊ͭ̈́ͥ͏̢̛̯̬̣̻̜̝͢ŕ̛̬͓͉̰̼̬̻̺͔̙͇ͪ̓̈͗͛͐ͬͮͅi̷̡͇̠̻̲̩̰͓̮̫͖̝͚̱̜̐ͥ̐ͣ͐͗̌ͧ̔̐̀̊͢͡g̨̯̼͎̜̟̥̙̙̳͔̖̫͙͎͙̥̮̀̆ͦ̽ͧ͑ͮ͊ͩ̚͞h̶̵̨̦͉̲̘͖̮͎͖̄̐ͦ̆̃͂̐͑̌ͨ̌͑ͦ͑ͧ̚͢͠t̵̖̝̹̠͍̺̞̼͈̝̺ͩ̈ͥͫ̇̐ͯͥͥ͘͜͟ͅͅ ̶̛̟͕̲͇͓̪͓̹͔̲͖͚̌̅ͩ̽̓ͤ̃ͥͩͤ͐͗̃̾̀H̵͈͓̬̬͉̥̤͓̝̩̦͚̳̓ͯͩ̔̋́͑̏ͥͫ̒̀͜͡e̸̙̣͎̱̥͕͓͔͉̱͍͚̮͍̠ͬ̽̉̔ͩ̾͌͋ͮͧ̓̀ ̷̨͈̻̤̹̝͙͈̝̹̫͖͈̝̳̰̋ͩ̔̀͂̽ͮͬ͑͑͐͛ͪ̀̾ͪ͂́̚wͭ͋ͯͯͧ͂ͦ͜͏̞͓̤̻͚̥i̺̫̗̗͓̦̥̣̻̝̟̬͕̪̞̜͇͚ͨ̄͛̇́́̕ͅl̴̢̘̩̲̹̭̙̦̮̳̖̣̪̹̦̜͕̳ͭͥͧ̑̇͆̈͗ͤ̑ͪ͆̊ͭͦͭ̆́̚͘͢l̛̝̦͖̟̹͔̯͓̳̘͍͚̪͒̀̑͂̿ͨͧ̉̄̀͡ ̸̢͎̟̖̳̩͚͆̆ͤ͐̈́̀̕͡A̸̱̭͙̘͉͉͉͇̰̗̘̫͖͕̔̓̈̊ͩͭ̔̒͘w̛͛̍ͤ̂̾̇̈̾͠҉҉̩̳̩̣͚̺͔͎͍͓͕̳̤̯̙̤͠ͅă̘̼̘̤̖̰̖̥̠ͯ̇́̊̐͌ͧ̆͂͢͠͠k̵̾̊ͭ̀̍͋̋͟͏͖̪̬̰̟̫̖͍͎̯ͅe̛ͧͩͬͥ͊̔̆̾̈́͊͏̢̛͉̼̝͇̮̤n̄͑ͫ̀̎ͦ̈́̏̐ͦ̈́̌̉͂̀͘҉̢̦̝̜̙̱̙͚̣͙̭̳̹̻̳͈̣̕!͖̺̻̳̳̼̠̖͕̟͛ͤ͗̿̽ͩ͛ͩ̈͗ͯ̇ͩ́͝Joined: 24th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 21
Likes 4Last Edit: 24th Apr 2014 by Girrr
XSGamers 24th Apr 2014
QuoteWhy would you want to d́e̡f͏èat̶  H̺̣̩͈̘i̞̬̞̯͕̘̲m̥̥͍̮̗͉?̸ T̛͏͔̩̮͇̣ḩ̥̙̟͍̠̪̘͙̰e̵̢̝̬̲̞̘ ̕҉̳̻̼̣͖̤̖͎P̵͉̰̤̣̠͉̙̜̹r͏̨̙͓̀i̡͎ę̺̪̬͚̥͕̣̻͡s͚̘̰̹̻t̤̫̺͜͞͝ ̷̶̰̪̳t̢̨̜̩̗̝͙̺̀o̶̧̼̬̟͙̲ ͖͕̥̣̙̀ṯ̙͉h̢̼͡e̲̲͢ ̛̲̙̼͕̕͠O̯̻̩͉u͍̜̥͇͔t̸̶͚̫̞̩̩̟͔̬e̸̗͇͇͖̠͙͎r̷̞͇̟̟̩͔̙͞ ̧̲̞͈͡͝G̛̜̖̪̼̰͕̲͔o̹͝d̛̯̤̤̖͔̕͜ͅs̖̫͓̜̩!҉̫͔ 
W̡͎͓̣̯͔̘͕̪̤͕͔͂̈̓̅ͯ̈ͣͩ͑͆̽͊ͥ̉ͫ͝ͅh̅ͣ͛̃̈̍̈́ͫͮͪ̔̆̊̋͊̇̀̓́͏̥͇͍̤̖̟̫̰̪̳̗̞̣̲̀͟͞͝e͙͉̥͇͙̣̺͇̘̼͉͙̜̥̻ͩͧͨ̈ͦ̆͗̀́ͭ̊͊̀͜n̠̖̞͖͚̲̞̼̙͖͖̰̣͎̘̳͎̺͊ͥ̾ͭ͋̆͗̕͢͜͞ ͨͯ̂̿̎̄̏̓͌͏̡̨̲̬̫̭͇́t͕̣̬̝̻̘̱͖̞̳͕̟̻ͭ̿̎ͩ͢͜͞͝ͅh̛͂̋͒̄̽̈ͤ͌͌́͌ͥ͋ͤ̓͊̌̇͢͏̨̥̬̙̝͔̪̪̘̣͍ͅe̷̴̛̖͉̜̝͎̝͍͎̱̟̗̰͔͖̺ͮ̽̑ͮ̓́̔ͧͪ̔̋̚ͅ ̶͓͉͓̞̻͉̘̘̆̄ͥŞ̛̘͓̳̬̩̺͓̻̼͕̇ͦͩ͋ͦ̉̊̇́̕͝ͅt̛͓̝̻̣͎̥͇̲͙̬̬̠͕̰̱̭ͦ̃ͧͣ̈͐̋ͬ̂͘a̓ͤ͛͆ͨͦ͒́̿ͥͮ̌̈́҉̡͔̥̲̥̼̣̤͖̖̠̺̲r̥̠̣̤̬͚̦̤͍̩̳̠̱̲ͮ̈́ͥͪ̾ͬ̈̍ͥ̾ͮ͒̎̍̃͋̀s̛͇̬͇͍̤͎͙͖̲͚͓̱̝̲̬͚͎̺̊̾͊͑ͥͩͩͣ̀̕͠ ̌̌͆̈̓͑͗ͭ̚͜҉̸̨͈͔̺̼̯̺͈̲̗̬̟̯̫̪̤͔̀a̴̬̼͉͎̣͎̠̭͍͈̦͓̼̓͂ͭͯ̌̎͆͒̌͆̈́̌ͯ̄̏͆̈́͘͡ͅȓ̨̞̠͚͈̩͚̺̤̦̦̲̖͚̑̇ͫ̋ͬͪ͒̿͝eͨ́͌͒͌̽̿̑ͤ̈́̄̉ͨ̚͏͍̮̠̲̜̞͓̞̦͈͈͘ͅ ̷̈́ͦͯ͊ͭ̈́ͥ͏̢̛̯̬̣̻̜̝͢ŕ̛̬͓͉̰̼̬̻̺͔̙͇ͪ̓̈͗͛͐ͬͮͅi̷̡͇̠̻̲̩̰͓̮̫͖̝͚̱̜̐ͥ̐ͣ͐͗̌ͧ̔̐̀̊͢͡g̨̯̼͎̜̟̥̙̙̳͔̖̫͙͎͙̥̮̀̆ͦ̽ͧ͑ͮ͊ͩ̚͞h̶̵̨̦͉̲̘͖̮͎͖̄̐ͦ̆̃͂̐͑̌ͨ̌͑ͦ͑ͧ̚͢͠t̵̖̝̹̠͍̺̞̼͈̝̺ͩ̈ͥͫ̇̐ͯͥͥ͘͜͟ͅͅ ̶̛̟͕̲͇͓̪͓̹͔̲͖͚̌̅ͩ̽̓ͤ̃ͥͩͤ͐͗̃̾̀H̵͈͓̬̬͉̥̤͓̝̩̦͚̳̓ͯͩ̔̋́͑̏ͥͫ̒̀͜͡e̸̙̣͎̱̥͕͓͔͉̱͍͚̮͍̠ͬ̽̉̔ͩ̾͌͋ͮͧ̓̀ ̷̨͈̻̤̹̝͙͈̝̹̫͖͈̝̳̰̋ͩ̔̀͂̽ͮͬ͑͑͐͛ͪ̀̾ͪ͂́̚wͭ͋ͯͯͧ͂ͦ͜͏̞͓̤̻͚̥i̺̫̗̗͓̦̥̣̻̝̟̬͕̪̞̜͇͚ͨ̄͛̇́́̕ͅl̴̢̘̩̲̹̭̙̦̮̳̖̣̪̹̦̜͕̳ͭͥͧ̑̇͆̈͗ͤ̑ͪ͆̊ͭͦͭ̆́̚͘͢l̛̝̦͖̟̹͔̯͓̳̘͍͚̪͒̀̑͂̿ͨͧ̉̄̀͡ ̸̢͎̟̖̳̩͚͆̆ͤ͐̈́̀̕͡A̸̱̭͙̘͉͉͉͇̰̗̘̫͖͕̔̓̈̊ͩͭ̔̒͘w̛͛̍ͤ̂̾̇̈̾͠҉҉̩̳̩̣͚̺͔͎͍͓͕̳̤̯̙̤͠ͅă̘̼̘̤̖̰̖̥̠ͯ̇́̊̐͌ͧ̆͂͢͠͠k̵̾̊ͭ̀̍͋̋͟͏͖̪̬̰̟̫̖͍͎̯ͅe̛ͧͩͬͥ͊̔̆̾̈́͊͏̢̛͉̼̝͇̮̤n̄͑ͫ̀̎ͦ̈́̏̐ͦ̈́̌̉͂̀͘҉̢̦̝̜̙̱̙͚̣͙̭̳̹̻̳͈̣̕!͖̺̻̳̳̼̠̖͕̟͛ͤ͗̿̽ͩ͛ͩ̈͗ͯ̇ͩ́͝
...

That is some freaking forum breaking shit going on right there Girrr....lol

Joined: 17th Jan 2014
Rank: XSG Admin
Posts: 39
Likes 9Vreki 25th Apr 2014
Deyr fé,
deyja frændr,
deyr sjálfr et sama;
ek veit einn,
at aldri deyr:
dómr um dauðan hvern.

Hmm, no signature. I will need to fix that later
ETA: The fix was to actually save the signature


Planetside 2 : Vreki | Steam : Vreki | Star Citizen Vreki | Origin : Vreki | PSN Vreki-DK | Anything else: probably Vreki too


Joined: 19th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 21
Likes 9Last Edit: 25th Apr 2014 by Vreki
Mudcut 25th Apr 2014
Test.... I guess?


Plantedside 2: Mudcut
Battlenet: ZooG#2442
Steam: ZooG
StarCitizen: Mudcut


Joined: 20th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 57
Likes 12Lavium 26th Apr 2014
So I can login, post, etc, but I can't change anything in my profile... keeps asking for my password and then saying "The passwords do not match."


Steam | Origin | PS2 | W* : Lavium


Joined: 24th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 170
Likes 66JurGrady 26th Apr 2014
QuoteSo I can login, post, etc, but I can't change anything in my profile... keeps asking for my password and then saying "The passwords do not match."

...

Gaz found the solution ... but it's on the old site.
Disable any pasword completion tools (like lastpass)  then it will work.

And that worked for me

Joined: 17th Feb 2014
Rank: XSGamer
Posts: 233
Likes 39Gaz 26th Apr 2014
Also clear your cache in case it's remembering anything in there too.

I've mentioned it to iClan and also about having to type in your password when changing anything in your profile


Twitch: GeekByte | Twitter: GeekByteUK
Steam: GeekByte | Origin: GeekByte
Star Citizen: Wise Owl | PSN: GeekByteUK
20% Off at Greenamangaming.com


Joined: 10th Apr 2014
Rank: Star Citizen Officer
Posts: 649
Likes 173qbone 26th Apr 2014
I'll test aswell


Steam: qbone | PS2: qbone | BattleNet: qbone#2265


Joined: 26th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 5
Likes 2Lavium 26th Apr 2014
QuoteAlso clear your cache in case it's remembering anything in there too.

I've mentioned it to iClan and also about having to type in your password when changing anything in your profile

Yea the password thing is a bit odd. Needing your password to change your email/password I get. But daylight savings time? A bit extreme. Anyhow I fired up IE and it worked there. Thanks guys.Steam | Origin | PS2 | W* : Lavium


Joined: 24th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 170
Likes 66Thargor 27th Apr 2014
Testing 1 2 3...Joined: 27th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 64
Likes 5Ezrail 28th Apr 2014
Pew-pew................................................test

Ah it works. thx


Star Citizen: Ezrail
Freelancer - that's a ship not my my job
Steam: ezrail101


Joined: 27th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 64
Likes 26Meltup 14th May 2014
Aurin fan and lore explorer   Long live our queen Myala!

RP profile is under construction.


Aurin fan and lore explorer   Long live our queen Myala!


Joined: 28th Apr 2014
Rank: XSGamer
Posts: 73
Likes 26Last Edit: 15th May 2014 by Meltup
Nelim 15th May 2014
BzzzJoined: 5th May 2014
Rank: User
Posts: 96
Likes 23Shrink 21st Jun 2014
That'll do Squig, That'll do.


Signature Picture

Joined: 7th Jun 2014
Rank: XSG Trialist
Posts: 3
Likes 0Last Edit: 21st Jun 2014 by Shrink
USnake93 13th Jan
But does it work...?Joined: 31st Dec 2014
Rank: XSG Trialist
Posts: 42
Likes 10esh 16th Apr
Hmmm?Joined: 5th Apr
Rank: XSG Trialist
Posts: 25
Likes 3Forum » General » Area 51 - Test Zone
Please login or register to reply.
Events
« Jul 2015 »
M
T
W
T
F
S
S
 
 
1
2
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
20:00 (GMT +1)
3
Hossin Hoedown
19:30 (GMT +1)
Birthday
Operior
is celebrating their birthday!
4
5
6
7
8
9
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
20:00 (GMT +1)
10
Hossin Hoedown
19:30 (GMT +1)
11
12
13
14
15
16
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
20:00 (GMT +1)
17
Hossin Hoedown
19:30 (GMT +1)
18
19
20
21
22
23
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
20:00 (GMT +1)
24
Hossin Hoedown
19:30 (GMT +1)
25
26
27
28
29
30
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
20:00 (GMT +1)
31
Hossin Hoedown
19:30 (GMT +1)
 
 
Hossin Hoedown
in 20 hours
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
in 6 days
Hossin Hoedown
17th Jul
Star Shitizens - XSGamers Arena Commander Battles
23rd Jul
Hossin Hoedown
24th Jul
Twitter
Birthdays
Corwen
26 years old 1st Sep
Follow XSGamers

Facebook YouTube TwitchTV Twitter

Game Server Donations
Please Help To Keep Our Game Servers Going